کاناکلوکس دی سی ( پماد استریل داخل پستانی )
 

 

دسته دارويي: آنتي بيوتيک
شکل دارويي: پماد استريل داخل پستاني 

تـرکيبــات در هــر سرنـگ 10 گــرمي    
کانامايسين اسيد سولفات       100000  واحد بين المللي
 کلوگزاسيلين بنزاتين              500  ميلي گرم
 پني سيلين G (پروکائين)        300000  واحد بين المللي
 پايه روغني تا                   10  گرم

حيوان هدف: گاو
اطلاعات دارويي: 
پني سيلين موجود در اين پماد باكتريوسيد بوده و رشد سلولي باكتري هاي فعال را تحت تاثير قرار مي دهد و اثر كمي بر روي باكتري هاي غيرفعال دارد. حداكثر فعاليت ضد باكتري پني سيلين در طول تكثير باكتري ها مي باشد. پني سيلين بر روي باكتري هاي گرم منفي و بعضي از باكتري هاي گرم مثبت موثر است. كانامايسين از دسته آمينوگليكوزيدها و داراي خاصيت باكتريوسيدي مي باشد و بر روي تحت واحد S 30 ريبوزوم باكتري ها تاثير گذاشته و توليد پروتئين را در آنها متوقف مي كند و ضد باكتري هاي گرم منفي است. کلوگزاسيلين يک آنتي بيوتيک نيمه سنتتيک از گروه بتالاکتام هاست که بر روي پاتوژن هاي عامل عفونت پستان از جمله: گونه هاي استافيلوکوک، ميکروکوک ها، استرپتوکوک آگالاکتيه، کورينه باکتريوم و ساير باکتريهاي عفونت زا در دوره خشکي دام موثر مي باشد.

موارد مصرف: پيشگيري و درمان ورم پستان در دوران خشکي دام و يا زمانيکه احتمال حضور استرپتوکوک ها و استافيلوکوک ها و اشريشيا کلي وجود دارد.

مقدار و روش مصرف: بلافاصله پس از آخرين مرحله دوشش دام،  نوک کارتيه  را توسط پنبه الکلي يا محلول هاي ضد عفوني کننده مناسب، تميز و ضدعفوني کرده و محتوي هر سرنگ را بعد از خارج نمودن درپوش آن داخل يک کارتيه به آرامي تزريق نماييد. جهت جذب بهتر و اثربخشي دارو پس از تزريق، کارتيه را از پايين به بالا ماساژ دهيد.

موارد احتياط:
• ازدياد حساسيت به پني سيلين ها و ساير داروهاي گروه بتالاکتام، بايد مورد توجه قرار گيرد.
• در دوره شيرواري استفاده نشود.

زمان منع مصرف: از مصرف شير تا 4 روز و از مصرف گوشت تا 28 روز پس از زايمان خودداري نماييد.
شرايط نگهداري: در جاي خشک، خنک (دماي کمتر از 25 درجه سانتيگراد) و دور از نور نگهداري شده و از يخ زدگي محصول محافظت گردد.

بسته بندي: 24 عدد سرنگ 10 گرمي آماده مصرف در هر جعبه


 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دارویی پارس دوفارما است. ©2014