دوفاپریم ( پودر محلول در آب )
 

 
بروشور محصول

دسته دارويي: آنتي بيوتيک

ترکيب: هر گرم حاوي 400 ميلي گرم سولفاديازين و 80 ميلي گرم تريمتوپريم مي باشد.

شکل دارويي: پودر محلول در آب

حيوان هدف: طيور گوشتي و مادر

اطلاعات دارويي:
سولفاديازين+ تريمتوپريم، در غلظت کم داراي ويژگي باکتريوستاتيک و در غلظت بالا ويژگي باکتريوسيدي دارد. سولفاديازين که از خانواده سولفاناميدهاست، آنتاگونيست پاراآمينوبنزوئيک اسيد مي باشد و تريمتوپريم با مهار انتخابي آنزيم دهيدروفولات ردوکتاز، مانع از ساخت DNA در باکتري ها و تک ياخته ها مي گردد. بنابراين ابتدا سولفاديازين متابوليسم باکتري را دچار اختلال کرده و بعد از آن تريمتوپريم تکثير باکتري را متوقف مي نمايد. ترکيب تريمتوپريم و سولفاديازين بر ضد تعداد زيادي از باکتري هاي گرم منفي و گرم مثبت اثر سينرژيک داشته و بعد از تجويز خوراکي، دستگاه گوارش هر دو آنتي بيوتيک را به سرعت جذب مي کند.

موارد مصرف:
سولفاديازين+ تريمتوپريم در طيور براي درمان عفونت هاي دستگاه گوارش و تنفس ايجاد شده توسط ميکروارگانيسم هاي حساس به سولفاديازين و تريمتوپريم از قبيل گونه هاي هموفيلوس، پاستورلا، سالمونلا، استافيلوکوکوس، استرپتوکوکوس و اشرشيا کلاي وساير عفونتهايي که در اثر واکسيناسيون بوجود مي آيد، تجويز مي گردد.

مقدار و روش مصرف:
در طيورگوشتي و مادر: 400-200 گرم در هر 1000 ليتر آب آشاميدني، به مدت 3 تا 5 روز (دز درماني براي طيور 60-30 ميلي گرم به ازاي هرکيلوگرم وزن بدن مي باشد).
* توصيه مي­شود بعد از باز کردن درب قوطي، بسته سيليکاژل (رطوبت گير) را خارج نموده و محتويات قوطي را در حدود 50
    ليتر آب گرم حل کرده و سپس به مخزن اصلي انتقال دهيد.

موارد منع مصرف:
- توصيه مي گردد همراه با داروهاي نفروتوکسيک مصرف نشود.
- در طيوري که تخم آن ها مصرف انساني دارد توصيه نمي گردد.

موارد احتياط:
 آب آشاميدني حاوي دارو روزانه تهيه گردد.

زمان منع مصرف:
گوشت: 5 روز

شرايط نگهداري:
در جاي خشک، خنک (دماي بين 15 تا 25 درجه سانتيگراد) و دور از نور نگهداري شود.

بسته بندي:
قوطي پلي اتيلني 200 گرمي


 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دارویی پارس دوفارما است. ©2014