اکسی La ( ویال تزریقی )
 

 

ترکيبات:
ترکيب دارو در هر ميلي ليتر
اکسي تتراسايکلين (دي هيدرات): 200 ميلي گرم

موارد کاربرد:
موارد کاربرد و حيوانات هدف
اکسي تتراسايکلين دارويي ضد ميکروبي است که در درمان تعداد زيادي از بيماري هاي ناشي از باکتري هاي گرم منفي و گرم مثبت موثر است.
در گاو، گوسفند و بز  OXY L.A. Inj. در موارد زير به کار برده مي شود:
• پنوموني و تب حمل و نقل ناشي از پاستورلا مولتوسيدا و پاستورلا همولايتيکا.
• گنديدگي سم و ديفتري ناشي از فوزوباکتريوم نکروفروم
• انتريت باکتريايي ناشي از اي کلاي
• زبان چوبي ناشي از اکتينوباسيلوس ليگنيرزي
• لپتوسپيروز ناشي از گونه هاي لپتوسپيرا
• آناپلاسموز ناشي از آناپلاسما مارژيناله
• کراتومونژکتيويت ناشي از آناپلاسما مارژيناله

مقدار و روش مصرف:
گاو، گوسفند و بز: 5/0 تا 1 ميلي ليتر به ازاي هر 10 کيلوگرم وزن بدن، به روش داخل عضلاني  عميق،
تکرار 48 تا 72 ساعت بعد.
در مقادير بالا، تزريق در چندين نقطه از بدن دام صورت گيرد.


شکل دارويي:
ويال  100 ميلي ليتري

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دارویی پارس دوفارما است. ©2014