ویتول - جکت فورت ( ویال تزریقی )
 

 

موارد کاربرد:
ويتول-جکت فورته در درمان کمبود ويتامين ناشي از رشد سريع، استرس يا عفونت و در موارد افزايش باروري حيوان تجويز مي شود.

مقدار و روش مصرف:
تزريق داخل عضلاني
تمامي حيوانات: 2-5/0 ميلي ليتر
به ازاي هر 10 کيلوگرم وزن بدن
اسب و گاو: 30 ميلي ليتر به ازاي هر حيوان
کره اسب، گوساله، گوسفند:
20-10 ميلي ليتر به ازاي هر حيوان
در دماي 15-8 درجه سانتي گراد
 و در جاي تاريک نگهداري شود.

نگهداري:
در دماي پايين تر از 25 در جه سانتي گراد نگهداري و از قرار دادن دارو و يا يخ زدن آن جلوگيري شود.

شکل دارويي:
ويال  100 ميلي ليتر

 


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دارویی پارس دوفارما است. ©2014